Skip to main content

KA PŌWHIRI MĀTOU I A TE MĀNGAI PĀHO KI TE WHĀNAU TAUTOKO O BSS

By September 16, 2020September 17th, 2020News

He hinonga Karauna a Te Māngai Pāho e whakatairanga ana i te reo me te ahurea Māori, kia kōrerotia, kia rangonatia, kia kitea, ā, kia arohatia hoki. Ia tau, ka toha a Te Māngai Pāho i te $67 miriona mo ngā hōtaka reo Māori, ngā kaiwaihanga kiriata, ngā kaipāpāoho, ngā kaipūoro, me te whakapūranga hoki o ngā hōtaka me ngā kaupapa reo Māori. “Ahakoa kei whea, ahakoa āwhea, ahakoa pēwhea, kōrero Māori!”

We welcome Te Māngai Pāho to the BSS sponsorship whānau. Te Māngai Pāho is a Crown entity, whose aim is to promote te reo Māori and Māori culture so that te reo Māori and tikanga Māori are spoken, heard, seen and valued. Every year Te Māngai Pāho provides around $67 million worth of funding for Māori language and cultural programmes, programme makers, broadcasters, music producers and archiving of programmes and content. “Māori language – everywhere, every day, in every way!”